Strona główna
UWAGA !   PROJEKT ZAKOŃCZONY
———————————————————————————————————-
Projekt „Gdańska Akademia Przedsiębiorczości” został zrealizowany w ramach priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Człowiek- najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO