Kontakt

Siedziba Biura Projektu:

MSG consulting
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk-Osowa

Tel. 058 305 19 33
Fax 058 305 18 32
e-mail: biuro@msg.com.pl

Strona główna

Miło nam poinformować, iż  12.05.2010 MSG consulting s.c. Wojciech Kiedrowski, Justyna Szopińska podpisała umowę z Województwem Pomorskim nr UDA-POKL.09.04.00-22-046/09-00, która umożliwi realizację projektu „Wzrost umiejętności  komputerowych nauczycieli szansą na poprawę jakości nauczania”, w ramach  priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.